Internationaal vervoer verdrag

Internationaal vervoer regelen; wat houdt het CMR verdrag in?

Published On 25 maart 2020 | By Roeland van Poorten | Overig

Het internationaal vervoer is aan strenge regels gebonden. Op het moment dat vervoer vanuit het ene land de grens overgaat naar het andere land waar de goederen worden gelost, gelden de regels van het zogenaamde CMR verdrag. Hierin staan een aantal voorwaarden en eisen waaraan de vracht moet voldoen.

Het CMR verdrag is belangrijk voor alle ondernemers die met internationaal vervoer van goederen te maken krijgen. De belangrijkste onderdelen van het verdrag beschrijven wat er gebeurt bij schade en wie er verantwoordelijk is in het geval van overmacht. Zeker als het gaat om regelmatige of waardevolle transporten naar het buitenland is dit cruciale informatie.

Wat is het CMR verdrag?

CMR staat voor “Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route”. In deze internationale overeenkomst, die al decennia geleden is opgesteld, zijn regels opgenomen rondom alle vormen van transport van goederen over de weg. Het doel daarvan is om helderheid te geven aan vervoerbedrijven, ongeacht lokale afspraken of wetgeving. Die zijn namelijk niet geldig als ze in strijd zijn met dit verdrag.

De onderwerpen die het CMR verdrag regelt

In het verdrag worden een aantal belangrijke onderwerpen besproken:

  • De verplichtingen van de lader en vervoerder;
  • De beperkingen van aansprakelijkheid;
  • Schadevergoedingen;
  • Verjaringstermijnen;
  • Informatieverplichtingen.

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen – en wat deze in de praktijk betekenen bij het vervoer van een lading – wat meer uitvoerig besproken.

De vrachtbrief

In Het CMR verdrag wordt vastgesteld dat iedere vervoerder een vrachtbrief moet gebruikenop het moment dat er iets misgaat. Deze moet volledig en naar waarheid worden ingevuld, bijvoorbeeld als er een verpakking kapot is gegaan of als de lading andere vormen van schade heeft opgelopen.

Aansprakelijkheid van de vervoerder

Zoals in het CMR verdrag wordt bepaald, kan de vervoerder in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor schade. Bijvoorbeeld bij een levering die te laat aankomt of bij schade. Maar die aansprakelijkheid is wel beperkt tot de vrachtprijs. Deze wordt berekend in het gewicht van de lading. Meer dan dit bedrag hoeft de vervoerder – tenzij anders overeengekomen – niet te voldoen. Indien er sprake is van overmacht geldt dai ook. De definitie van overmacht – wanneer daar sprake van is – staat helder in het verdrag omschreven.

Regels aan de lading

Ieder expeditiebedrijf krijgt veel te maken met de regels van het CMR verdrag. Het is daarom verstandig om deze goed door te nemen en heldere afspraken te maken die in overeenstemming zijn met dit verdrag.

Deel dit artikel op social media!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *