elektrische pallettrucks

Wat is een EPT Certificaat?

Published On 16 augustus 2023 | By Roeland van Poorten | Overig

Veiligheid is in de wereld van transport en logistiek belangrijk en het besturen van bedrijfsvoertuigen vereist de nodige kennis en vaardigheden. Een EPT certificaat is een belangrijke certificering voor chauffeurs van elektrische pallettrucks. Lees de tekst hieronder door om te weten wat een EPT certificaat is en wat er allemaal komt kijken bij het behalen van een EPT certificaat.

Wat is een EPT Certificaat?

Het EPT certificaat is een certificering voor chauffeurs van elektrische pallettrucks (EPT). Het certificaat is in bepaalde landen verplicht gesteld en bevestigt dat de persoon een specifiek trainingsprogramma heeft gevolgd, een examen heeft afgelegd en over voldoende kennis beschikt over het gebruik van elektrische pallettrucks. Het certificaat is een duidelijk bewijs dat de persoon bekwaam en veilig kan omgaan met dit voertuig. Neem een kijkje bij EPT opleiding bij The Knowledge voor meer informatie over het certificaat.

Doel van een EPT Certificaat

Het EPT certificaat heeft als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat bestuurders van elektrische pallettrucks over de vereiste kwalificaties en vaardigheden beschikken. Het besturen van een EPT is onderhevig aan strikte regelgeving en veiligheidsnormen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer en moeten ervoor zorgen dat hun personeel dat de EPT bedient, over een geldig EPT certificaat beschikt. Het EPT certificaat is dus van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het personeel op een veilige en deskundige manier de elektrische pallettrucks bedienen

Is een EPT certificaat noodzakelijk?

Het EPT certificaat is noodzakelijk voor iedereen die een elektrische pallettruck wil besturen. Net als bij andere bedrijfsvoertuigen is het besturen van een elektrische pallettruck onderworpen aan eisen en veiligheidsvoorschriften. Het certificaat is daarnaast een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet, die voorschrijft dat werknemers moeten beschikken over voldoende kennis op het gebied van veiligheid en risico’s. Het besturen van een EPT lijkt eenvoudig, maar is werkelijkheid is het een krachtig en zwaar voertuig dat bij onjuist gebruik schade kan veroorzaken. Het EPT-certificaat is daarom van essentieel belang om ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde en deskundige bestuurders de elektrische pallettrucks bedienen en dat de veiligheid op de werkvloer gewaarborgd blijft.

Beperkte geldigheid

Bij de meeste certificaten geldt een maximale geldigheidsduur van 5 jaar. Na het verstrijken van deze 5 jaar bestaat de mogelijkheid om het certificaat opnieuw te verlengen, maar door wel aan te tonen dat je nog steeds over de huidige kennis en nieuwe vaardigheden beschikt.

Deel dit artikel op social media!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *