taxatie bedrijfspand en minnelijke waardering

Wat is een minnelijke waardering? Minnelijke taxatie uitgelegd

Published On 18 juli 2019 | By Roeland van Poorten | Financieel

De waardering van bedrijfspanden is essentieel voor organisaties om een correcte bedrijfsbalans te kunnen opmaken. Het taxeren van bedrijfspanden is daarom in veel gevallen noodzakelijk en dient heel nauwgezet te gebeuren. De waardebepaling speelt immers een cruciale rol bij de aan- of verkoop van bedrijfspanden, bij het doen van belastingaangifte of bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of bepaalde verzekeringen. Het taxeren van een bedrijfspand is echter vaak nog gecompliceerder dan de taxatie van een woning. Om te voorkomen dat er discussies met de belastingdienst ontstaan, wordt daarom vaak gekozen voor een minnelijke waardering van het bedrijfspand. Graag leggen wij uit wat dit is en in welke gevallen het mogelijk is.

Waardebepaling bedrijfspand en minnelijke waardering

In veel gevallen is het belangrijk om zekerheid te hebben over de waarde van een bedrijfspand. Bijvoorbeeld wanneer het vermogen van de bv moet worden overgedragen of wanneer je een privé pand wil inbrengen als vermogen of andersom. Ook is het mogelijk dat de waarde van het bedrijfspand vermoedelijk flink gedaald is, waardoor een afwaardering gewenst is. Het is echter cruciaal om een goede taxatie van het bedrijfspand te laten verrichten. Indien de belastingdienst namelijk van mening is dat het bedrijfspand te laag of juist te hoog gewaardeerd is, kan dit allerlei vervelende gevolgen hebben. Zogenaamd onzakelijk handelen kan leiden tot correcties, naheffingen en zelfs boetes. Minnelijke waardering kan dit voorkomen, doordat jouw eigen taxateur samen met een taxateur van de belastingdienst een waarde toekent aan het bedrijfspand.

Minnelijke taxatie bedrijfspand: voorwaarden belastingdienst

Een  gezamenlijke taxatie met de belastingdienst kan alleen plaatsvinden wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo dient de taxateur die je zelf aanstelt zich te houden aan bepaalde gedrags- en beroepsregels en de vereisten van de AFM. Ook moet de minnelijke taxatie namens alle belanghebbende worden gedaan en moet er een verschil van inzicht zijn of kunnen ontstaan over de waarde van het bedrijfspand. Ten slotte is minnelijke waardering alleen mogelijk indien er een overgang of overdracht van een onroerende zaak plaatsvindt of heeft plaatsgevonden tussen de eigenaar van het pand en een gelieerde partij. In alle andere gevallen werkt de belastingdienst helaas niet mee aan minnelijke taxatie van je bedrijfspand.

Minnelijke waardering bindt partijen

De waarde die de taxateur samen met de taxateur van de belastingdienst toekent aan het bedrijfspand, wordt vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst. Het is voor beide partijen daarom belangrijk om volledig transparant te zijn tijdens deze taxatie procedure. Hierna zijn beide partijen immers gebonden aan de vaststellingsovereenkomst. Bovendien mag je geen vertrouwen ontlenen aan deze overeenkomst, indien je belangrijke zaken hebt achtergehouden. In dat geval kunnen er alsnog fiscale consequenties volgen, wanneer de minnelijke waardering toch niet blijkt te kloppen.

Deel dit artikel op social media!

2 Responses to Wat is een minnelijke waardering? Minnelijke taxatie uitgelegd

  1. Ivan says:

    Bedankt voor deze heldere uitleg over minnelijke taxatie. Ik ben in een vergevorderd stadium bij het opzetten van een bedrijf. Nu het pand nog. Het wordt me al duidelijk dat ik het niet allemaal alleen moet regelen.

  2. Vincent Rondwijk says:

    Bedankt voor het delen van dit artikel over het onderwerp taxatie. Goed om te weten dat een minnelijke waardering kan voorkomen dat je eventuele boetes of naheffingen krijgt. Ga er verder onderzoek naar doen, omdat ik van plan ben om mijn pand misschien te verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *