Gezondheidsrisico's voorkomen

Dit is hoe het werkt! Gezondheidsrisico’s voorkomen van de werknemer met een zuurkast

Published On 22 maart 2023 | By Roeland van Poorten | Overig

Zuurkasten zijn essentiële apparaten in veel industrieën, waaronder de farmacie, geneeskunde en onderzoek. Ze beschermen werknemers tegen mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met gevaarlijke materialen door een barrière te creëren tussen de werknemer en giftige dampen of chemicaliën. Maar hoe werken zuurkasten precies? In dit artikel leggen we het uit. 

Wat is een zuurkast?

Een zuurkast is een veiligheidsapparaat dat gebruikt wordt om mensen veilig activiteiten te laten uitvoeren waarbij schadelijke dampen vrijkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het apparaat voorkomt of minimaliseert de blootstelling aan deze dampen. In de praktijk is het echter onvermijdelijk dat er toch dampen vrijkomen buiten de zuurkast, daarom zijn er aanvullende eisen nodig. Deze eisen zijn te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 3. Hierin staat dat de gevaren en risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk bij de bron moeten worden voorkomen of beperkt.

Hoe werken zuurkasten?

Zuurkasten vormen een barrière tussen de werknemer en potentieel gevaarlijke chemicaliën of dampen door de luchtstroom in de omgeving te regelen. De kap is ontworpen om de lucht weg te zuigen van de werknemer en te ventileren om inademing van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

De luchtstroom wordt geregeld door een ventilator die verontreinigde lucht uit de kap aanzuigt en buiten het gebouw verspreidt, waardoor het risico voor de werknemers binnen de kap tot een minimum wordt beperkt. Dit creëert een negatieve druk binnen de kap, die voorkomt dat verontreinigde lucht naar andere delen van het gebouw sluipt en daar door werknemers kan worden ingeademd.

Buiten ook bescherming

Het helpt ook de mensen buiten het gebouw te beschermen die anders worden blootgesteld aan gevaarlijk materiaal dat vrijkomt via ventilatiesystemen of afzuigventilatoren. Bovendien zijn de meeste zuurkasten voorzien van veiligheidsvoorzieningen zoals alarmen die de gebruikers waarschuwen als er een probleem is met de luchtstroom of als de niveaus te hoog worden om veilig te werken. Deze alarmen kunnen ertoe bijdragen dat werknemers snel worden gewaarschuwd als er een potentieel gevaar aanwezig is, zodat ze passende maatregelen nemen om hun blootstelling aan gevaar tot een minimum te beperken.

Extra voorzieningen 

Verder kunnen zuurkasten worden uitgerust met extra voorzieningen zoals UV-lampen of filters om verontreinigingen in de omgeving beter onder controle te houden. Deze voorzieningen verminderen geuren en deeltjes en tegelijkertijd een extra beschermingslaag bieden aan de werknemers in de zuurkast.

Zuurkasten vormen een essentieel onderdeel van de bescherming van je werknemers tegen mogelijke gezondheidsrisico’s in verband met gevaarlijke materialen in veel industrieën. Door gebruik te maken van deze beveiligingen blijft je werkplek veilig voor alle betrokkenen.

Deel dit artikel op social media!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *