zorgen voor een goede organisatiestructuur

6 tips die zorgen voor een goede bedrijfsstructuur

Published On 10 november 2017 | By Roeland van Poorten | Bedrijf Starten

Veel mensen beginnen met een droom om een bepaald doel te bereiken. Vervolgens groeit dit uit tot een eigen bedrijf. Na verloop van tijd kom je erachter dat bepaalde structuren nog niet helemaal goed zijn doordacht. Je bent bezig met taken waar je je eigenlijk helemaal niet mee bezig wilt houden en soms zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers ook nooit helemaal helder geformuleerd. Dan gaat het mis. Daarom is het belangrijk een goede bedrijfsstructuur te hebben. Dit staat aan de basis van een succesvol bedrijf en een goede organisatiestructuur helpt je juiste besluiten te nemen. In dit artikel lees je 6 zaken die aan de basis staan van zo’n structuur.

NordVPN biedt de oplossing voor het beveiligen van je internet privacy

1. formuleer een heldere een missie en visie

Ga jij je eigen bedrijf opzetten? Een heldere missie en visie is belangrijk voor een (beginnend) bedrijf. Ze maken in één keer duidelijk waar de organisatie voor staat en wat de meerwaarde van de organisatie is. Tevens hebben zij een interne rol: het motiveren van de medewerkers. Door de missie en visie worden medewerkers elke keer weer bepaald waar zij het werk voor doen.

2. Creëer hapklare brokken

Wanneer je de missie en visie hebt geformuleerd ga je ‘hapklare brokken’ creëren, zoals (jaar)plannen en de gedragscodes. Dit moet de basis van je werk zijn en van waaruit je telkens weer te werk gaat.

3. Bepaal de focus van je bedrijf

Al vrij snel de focus van je bedrijf scherpstellen, zorgt ervoor dat je efficiënt te werk gaat. Wat wil je zelf doen, welke kennis haal je dus via je medewerkers in huis? En wat besteed je uit? De meeste kennis is tegenwoordig in te huren, maar het is goed om de basis in je eigen personeel te vinden.

4. Zorg voor gemotiveerde medewerkers

We noemden het hierboven al even, het is belangrijk om je personeel te enthousiasmeren over de missie en visie van je bedrijf. Betrek daarom je personeel bij het maken van plannen, zodat iedereen erachter staat en gemotiveerd is zijn of haar rol in te vullen. Ook in het verdelen van taken en verantwoordelijkheden moet je hier rekening mee houden. Zorg voor heldere functieprofielen  en zet de juiste mensen op de juiste plek.

5. Stel een organigram op

Als je aan structuur binnen een bedrijf denkt, komt al gauw de term ‘organigram’ naar boven. Als je eenmaal je missie en visie en de focus van je bedrijf hebt geformuleerd, stel  je een organigram op. Een organogram is een schematische voorstelling van de organisatie en geeft in één keer een beeld van je bedrijfsstructuur.

6. Zorg voor digitaal documentenbeheer

Steeds meer bedrijven denken na over hun digitale documentenbeheer. Goed documentenbeheer scheelt je veel tijd, irritatie en problemen. Draag dit uit naar de medewerkers en zorg dat de mappenstructuur binnen het bedrijf overal hetzelfde geregeld wordt. Houd hier ook rekening mee bij het digitaliseren van je archief. Mocht je iets terug willen vinden wat jaren geleden in een specifieke map stond, is dit door juist documentenbeheer heel makkelijk terug te vinden.

Al deze zaken zorgen ervoor dat je bedrijfsstructuur op orde is en scheelt een hoop, tussentijdse, kopzorgen. Is de bedrijfsstructuur bij jou op kantoor op orde?

[ultimate-faqs include_category=’faq-tips-voor-goede-bedrijfscultuur’]

Deel dit artikel op social media!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *